Медицинска професионална мрежа

Ветеринарни лаборатории

Във ветеринарните лаборатории се извършват лабораторни изследвания с диагностична и/или профилактична цел. При необходимост от извършване на такива изследвания, моля разгледайте наличната информация и изберете подходящата за вас ветеринарна лаборатория.

Ветеринарната лабораторна практика е изключително ...

Ключови думи:  ветеринарни лаборатории, ветеринарна лаборатория, изследване, взимане на кръв, резултати от изследване, кръвен тест