Медицинска професионална мрежа

Ветеринарни аптеки

Условията и редът за издаване на разрешително и изискванията за работа във ветеринарните аптеки (ВМА) се определят от НАРЕДБА No 51 от 26 ноември 2002 г. за условията и реда за откриване и работа на ветеринарномедицински аптеки. От списъка на ветеринарните аптеки можете да изберете най-близката до вас.

Резултати 1 - 10 от 25

Ключови думи:  ветеринарни аптеки, ветеринарна аптека, ветеринарно