Медицинска професионална мрежа

Ветеринарно-медицинският факултет при Софийския университет е открит през 1923 г. За да може ефективно да контролират жизнените процеси при болните животни, ветеринарните лекар трябва много задълбочено и всестранно да познават естествения ход на биологичните процеси в здравия организъм. Фундаменталните ветеринарномедицински науки са общобиологични науки. Те описват нормалния ход на жизнените процеси при здравите животни, както и техните изисквания към условията на заобикалящата ги среда. Това са Анатомия, Физиология, Генетика и развъждане, Хранене и Хигиена на животните Специалните ветеринарномедицински науки изучават причините и условията за възникване на болести при животните, пътищата за развитие на болестния процес и начините за неговото лечение, и предотвратяване. Някои от тях са Вътрешни болести, Акушерство и гинекология, Микробиология, Вирусология, Паразитология, Хирургия, Патоанатомия, Патофизиология и др. Ветеринаро- медицинските дейности обхващат клиничната практика, профилактиката, лабораторно- диагностичната, стопанска и контролна дейности. За здравеопазването на животните се грижат личните стопани, зоологическите градини, резерватите и ветеринарните лекари във ветеринарните клиники.

Публикации в Ветеринарна медицина

публикувано на

Места и техники за имплантиране на микрочип Материалът е предоставен за публикация от Световната ветеринарна асоциация за дребни животни www.wsava.org с любезното съдействие на ДВМ, ДВН, дипломант на американския ветеринарен колеж по вътрешна медицина, Уолт Ингверсен – почетен секретар и редактор на WSAVA. Консулта

Ключови фрази: ветеринарна медицина, ветеринарен лекар, ветеринар, ветеринарен доктор, лечение на животни, заболявания при животните