Медицинска професионална мрежа

Браншови организации

Браншовите организации се учредяват, регистрират, управляват, преобразуват и прекратяват по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, доколкото в този закон не е предвидено друго. Браншовата организация е сдружение на юридически и физически лица, извършващи стопанска или друга дейност в даден бранш за защита на общите им интереси.

Български Зъболекарски Съюз - Столична районна кол...

Асоциация на студентите - медици в България, клон ...

Ключови думи:  Браншова организация, съсловна организация, съюз на фармацивтите, Български лекарски съюз, Български Зъболекарски съюз, Сдружение на денталните дилъри