Медицинска професионална мрежа

Болници

Болницата е лечебно заведение, в което се предлагат специализирани стационарни и амбулаторни медицински услуги. Болници в съвременния смисъл на понятието съществуват в западно- и централноевропейските страни от 18 век. В България първите болници са създадени едва след Освобождението. Една от най-старите от тях, Александровска болница, е създадена през 1879 г.

Многопрофилна болница за активно лечение.

Четвърта многопрофилна болница за активно лечение ...

Първа многопрофилна болница за активно лечение!

Кардиохирургия, анестезиология и интензивно лечени...

СБАЛ-Гръбначен център е първата специализирана бол...

Диагностика и лечение на остри заболявания, травми...

Очна болница „Зора” е една от водещите...

Специализирана Болница за Активно Лечение по Гинек...

Детска специализирана болница за долекуване и прод...

Специализирана болница за лечение на белодробни за...

Резултати 1 - 10 от 14

Ключови думи:  болници, болница, болничен, лечебно заведение, здравно заведение, болнична помощ, стационар,