Медицинска професионална мрежа

Банки

Някои банки в България финансират лечебни заведения и лекари на индивидуална и групова практика, регистрирани по реда на Закона за лечебните заведения и сключили договор с НЗОК, съгласно Закона за здравното осигуряване.

Ключови думи:  банка, медицински заем, кредит за оборудване на лекарски кабинет, кредит за закупуване на дентален юнит, кредит за обзавеждане на медицински център