Медицинска професионална мрежа

Акушерки

Лицата, упражняващи професията акушерка, принадлежат към групата на т.нар. извършващи "регулирани професии" (подобно на лекари, медицински сестри, зъболекари и т.н). За да упражняват свободно професията си в рамките на Общността, те трябва да отговарят на минималните изисквания, установени в Директива 2005/36, регулираща реда за признаване на квалификацията от държава-членка, позволяващ на титуляра на споменатите квалификации да упражнява там същата професия.

Ключови думи:  акушерки, акушерка, израждане на новородено, бебе, раждане